Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Samen stoppen met roken? Neem deel aan de rookstopcursus in Kortenberg

Logo intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst

Op woensdag 15 maart start in Kortenberg een rookstopcursus met acht bijeenkomsten (infosessie en startsessie op woensdagavond en zeven sessies op dinsdagavond), gespreid over drie maanden. Dirk Quina, een erkend tabacoloog, begeleidt de groep. Hij bereidt u voor op de gezamenlijke rookstop en traint uw vaardigheden om herval te voorkomen. De tabacoloog wordt rechtstreeks vergoed door de Vlaamse overheid. Deelnemers betalen een persoonlijke bijdrage. Deze bijdrage bedraagt per cursus 48 euro. Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 24 euro. Meer informatie krijgt u tijdens de gratis vrijblijvende infosessie op woensdag 1 maart 2017 om 19.30 u. in OC Berkenhof. Leer stoppen én volhouden in acht sessies op 15/3, 21/3, 28/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5 en 30/5, telkens om 19.30 u. Inschrijven of meer info: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.

Grootschalige oplichting met luierboxen

Via de internetsites pamperbox.be en luierbox.be werden jaarabonnementen aangeboden voor maandelijkse leveringen van luierboxen tegen een voordelige prijs. Honderden klanten meldden eind 2016 echter dat ze geen luierboxen ontvingen. Indien ook u luierboxen bestelde en na betaling geen correcte levering ontving, kunt u zich registreren als benadeelde persoon in het strafonderzoek via een online formulier van de FOD Economie. Als u dit invult, wordt u op de hoogte gehouden van de vooruitgang van het gerechtelijk onderzoek. Het is dus niet nodig om nog bijkomend klacht in te dienen bij de politie. U moet zich aanmelden bij het online meldpunt van de FOD Economie op het internetadres meldpunt.belgie.be. Onder de categorie ‘tegenpartij is een onderneming’ kiest u de rubriek ‘verkeerde/geen levering’. Nadat u de melding en al uw gegevens hebt ingevuld, krijgt u een automatische mail met advies. Later krijgt u een tweede mail waaraan als bijlage het formulier ‘benadeelde persoon’ is toegevoegd. Dit formulier moet u opslaan op uw computer, invullen en terugmailen naar het emailadres benadeeldepartijluierverkoop@economie.fgov.be. De FOD Economie zal alle formulieren bezorgen aan het parket van Leuven. Personen die zich voordien al geregistreerd hebben bij het meldpunt van de FOD Economie zullen de mail met het ‘formulier benadeelde persoon’ automatisch ontvangen en moeten hun melding dus niet herhalen.

Stookolietankslag 2017

Olietank wordt verwijderd

Het is wettelijk verplicht om buiten gebruik gestelde stookolietanks te verwijderen of op te vullen. Om de kosten hiervoor te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit de gemeente Kortenberg en 6 andere gemeenten een stookolietankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kunt u dit, geheel vrijblijvend, aangeven via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag
Hoe meer geïnteresseerden, hoe beter de prijzen die kunnen bekomen worden. Dus vul zo snel mogelijk het formulier in, ook al beslist u achteraf om toch niet deel te nemen aan de tankslag. Het invullen van dit formulier verbindt u niet tot een contract. Begin juni zal er meer duidelijk zijn welke firma aangesteld is voor de tankslag. Er zal dan ook een informatieavond over deze tankslag en de bekomen voorwaarden georganiseerd worden.

Afschermplicht voor alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels vanaf donderdag 2 februari om 12 u.

Op 1 februari werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Ten gevolge van deze situatie heeft het federaal agentschap voor voedselveiligheid (FAVV) de preventieve maatregelen tegen vogelgriep verstrengd. Vanaf donderdagmiddag 2 februari om 12 u. zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel professioneel als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden. De preventiemaatregelen die sinds 10 november 2016 van kracht zijn, blijven geldig.
Alle houders van pluimvee dienen onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte. U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ .

Inschrijven nieuwsbrieven